2014.08.28 : ข้อมูลหอประวัติ ส่วนที่ 2/3 : บรรยากาศจากอดีตสู่อนาคต

28 Aug 2014
ข้อมูลการทำหอประวัติ ส่วนที่ 2/3

3. บรรยากาศจากอดีตสู่อนาคต

เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของคณะแพทย์ และคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
back