หอประวัติคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารหอสมุด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาเปิดทำการ 9.00-16.00 น.
โทรศัพท์ : (662) 256-4000, 256-4183, 256-4462

Open Map

ติดต่อทีมงานจัดทำหอประวัติ

ขณะนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลในการจัดทำหอประวัติ โดยชใช้ website นี้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม หากท่านมีข้อแนะนำให้แก้ไขหรือข้อมูลใดที่จะเป็นประโยชน์ เช่น รูปภาพเก่า, สิ่งของ, เอกสาร โปรดติดต่อมาที่ทีมทำงานของเราได้

ขอขอบคุณจากคณะทำงาน


You have some form errors. Please check below.