2014.08.28 : ข้อมูลหอประวัติ ส่วนที่ 1/3 : พระมหากษัตริย์ + ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

28 Aug 2014
Thursday 2014.08.28

ทีมงานค้นคว้าข้อมูล ได้ส่งมอบรายงานสรุปการค้นคว้าที่จะใช้ในการจัดทำหอประวัติให้กับคณะแพทยศาตร์
ทางคณะแพทยฯ รับมอบงานโดยมีเงื่อนไขว่า หากมีข้อมูลใดที่ยังไม่สมบูรณ์เมื่อนำมาจัดใช้ในหอประวิติทางทีมงานจะต้องดำเนินการหาข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วย

1. ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
2. Timeline
 
back