2014.10.13 : Site Update : เริ่มขึ้นงานผนังแล้ว

13 Oct 2014
Monday 2014.10.13

ความคืบหน้าหน้างาน

- โครงฝ้าขึ้นได้ประมาณ 70%
- ช่าง CCTV ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่แล้ว และกำลังเข้าเดินสายในสัปดาห์นี้
- เริ่มขึ้นงานผนังแล้ว

- จากการตรวจสอบหน้างาน ผู้ออกแบบได้มีการปรับขนาดฝ้าหลุมให้เข้ากับแนวท่อแอร์
และขยับตำแหน่งฝ้าตกแต่งให้ลงตัวขึ้น

- ขึ้นตอนต่อไป จะขึ้นโครงงานผนังส่วนที่เหลือ เพื่อให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบงานครั้งแรก วันพฤหัสที่ 16 ต.ค.
เพื่อเป็นการยืนยันตัวแหน่งผนัง และระยะต่าง ๆ ก่อนดำเนินการตกแต่งในส่วนต่อไป
 
back