2015.04.30 : Site Meeing : ประชุมเพื่อเตรียมรับมอบงาน

30 Apr 2015
Thu 2015.04.30
ประชุมเพื่อเตรียมรับมอบงาน

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบงานก่อนนัดหมายเพื่อทำการรับมอบ
โดยมีการหารือ และได้แจ้งให้บริษัททำการแก้ไขในส่วนต่าง ๆ ก่อนส่งมอบ
ในวันที่ 22 พ.ค. 2558

มีรายละเอียดให้แก้ไข ดังนี้

1. ทางเข้า
อนุมัติให้ติดภาพที่นำเสนอได้

2. พระเกี้ยว
ให้แก้ไขพานรองให้ดีขึ้น

3. ป้ายชื่อพระมหากษัตริย์ และคณบดี
ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดอีกครั้ง

4. Timeline
ให้มีการนัดประชุมเพื่อหารือเรื่องความถูกต้อง และตรวจสอบเนื้อหาก่อนนำจัดแสดง

5. Model อาคารในอดีต
ให้มีการเพิ่มเติมข้อมูลให้ละเอียดยิ่งขึ้น

6. Model อาคารในอนาคต
ให้แก้ไขตัว artwork โดยให้ตัดgraphic ภาพก้อนเมฆ ออก
และให้อ่านชื่ออาคารที่ผิดอยู่ให้ถูกต้อง

7.เสาโทเทม
ให้ซ่อมแซมให้เรียบร้อยขึ้น

8. ตัวอย่างของที่จัดแสดง
ให้มีการนัดเพื่อระบุรายละเอียดว่าแต่ละชิ้นคืออะไร เพื่อที่จะทำป้ายอธิบาย

9. หุ่นจำลองแรงบันดาลใจ
13 ชิ้นที่ scan แล้ว ส่งมอบภายในวันที่ 15 พ.ค.
ส่วนอีก 4 ชิ้น จะต้องทำการนัดหมายเพื่อหาข้อมูลต่อไป

10. Graphic กระจกฝ้าภาพถวายบังคม
ให้แก้ไขให้สามารถเห็นภาพได้ชัดเจน

11. content ทั้งหมด
ให้มรการพิสูจน์อักษรและเรียบเรียงให้เรียบร้อย

 
back