2015.03.20 : สาธิตวิชาควงกระบวงไฟ โดย กสานติ์ เกียรติปานอภิกุล และ รฐพล ล้ำทวีไพศาล

20 Mar 2015
Friday 2015.03.20

สัมภาษณ์พิเศษ และบันทึกวิชาควงกระบวงไฟของคณะแพทยฯ ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น

ให้คำแนะนำโดย  คุณ กสานติ์ เกียรติปานอภิกุล แพทย์จุฬา รุ่น 66
ให้การสาธิตโดย คุณ รฐพล ล้ำทวีไพศาล แพทย์จุฬา รุ่น 68

- เรื่องราวความเป็นมาของประเพณีนี้
- สาธิตท่าพื้นฐาน 6 ท่า
- สาธิตท่า Advance 4 ท่า


 
back