2015.02.03 : ประชุมรับมอบงานงวดที่ 4

3 Feb 2015
Tue 2015.02.03, 10.30-12.00 am

ประชุมรับมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับมอบงานในส่วนของอุปกรณ์ Hardware ต่าง ๆ
โดยในส่วนงาน software และ content ทางบริษัทจะดำเนินการต่อไปและนัดกรรมการเข้าตรวจรับอีกครั้ง
ภายใน 60 วันหลังจากที่มีประชุมวันนี้ (7 เม.ย. 2558๗)
เพื่อใช้ระยะเวลาในช่วงนี้ให้คณะทำการทดสอบอุปกรณ์ ระบบและตรวจสอบเนื้อหางานกราฟฟิคก่อนที่จะนำมาติด
 
back