2015.01.23 : ฺInterview : คุณบุญชอบ มีนาภา เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

23 Jan 2015
Friday 2015.01.23, 10.30-11.15am

Behind Our Success Interivew
สัมภาษณ์ผู้เบื้องหลังความสำเร็จของคณะ คุณบุญชอบ มีนาภา
ตัวแทนจากหน่วยงาน หอสมุด

คุณบุญชอบ ทำงานให้คณะตั้งแต่ 2515 รวม 36 ปี
....
 
back