2015.01.23 : ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3

23 Jan 2015
Fri 2015.01.23, 14.00-16.00 pm
การประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3

คณะกรรมการเข้าตรวจรับงวดงาน ซึ่งประกอบด้วย
1. งานติดตั้งผนังกระจก และประตู
2. งานตกแต่งพื้นผิวผนังด้วยวัสดุ acoustic
3. งานเต้ารับไฟฟ้า, ดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
4. งานปูพื้นกระเบื้องยางไวนิล
5. งานฝ้ากระจายแสง Cripso

ผลการตรวจรับทางบริษัทได้ทำงานเสร็จตามงวดงาน โดยได้มีการแก้ไขจุดตำหนิที่ผู้ควบคุมงานได้แจ้งในการประชุมครั้งก่อน
ยังยังเหลือรายละเอียดที่มีตำหนิเล็กน้อย เช่นควยเรียบร้อยขอรอยต่อผนัง ซึ่งพอรับให้ผ่านการตรวจได้ แต่กรรมการได้แจ้งให้บริษัททำการปรับปรุงเพิ่มในการส่งงวดต่อไป

ความคืบหน้าเพิ่มเติม
- ภาพเขียนชุดแรกได้แขวนผนังแล้ว
- ติดตั้ง TV ทั้งหมดแล้ว และคอมพิวเตอร์ได้จัดส่งเข้าหน้างานแล้ว
- หุ่นจำลองอาคารในอนาคตได้จัดส่งแล้ว กำลังทำการทดลองเรื่อง Projector

การประชุมครั้งถัดไป นัดหมายวันที่ 6 ก.พ. 2558
เป็นการตรวจงานงวดที่ 4 ซึ่งเป็นกำหนดส่งงานตามสัญญา
 
back