2014.12.11 : ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2

11 Dec 2014
พฤ 2014.12.11, 14.00-16.00 pm

ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2

วาระ
1. การตรวจรับงานงวด 2 กรรมการได้ตรวจรับงาน
1.1) ฝ้าเพดาน
1.2) ไฟฟ้าแสงสว่างและดวงโคม
1.3) การปรับระดับพื้น
1.4) โครงผนัง
ผลกรรมการให้ผ่านวดที่ 2 เนื่องจากเคยมีการตรวจก่อนหน้านี้มาแล้ว และบริษัทได้ทำการแก้ไขตามที่กรรมการเคยแจ้งข้อบกพร่องในครั้งก่อน

2. การยืนยันเรื่องการใช้สีวัสดุ
และเลือกสีกระจกที่จะกรุตกแต่ง

3. หารือเรื่อง Spec ของ Tablet และ UPS
 
back