2015.01.16 : ภาพพระมหากษัตริย์ โดยศิลปิน คุณพีระ โภคทวี

11 Nov 2014
2014.10.30
คณะแพทยจุฬาฯ โดย ศ. นพ. อนันต์ ศรีเกียรติขจร ได้ทำการติดต่อ
ศิลปิน คุณพีระ โภคทวี
เป็นผู้เขียนภาพ collection พิเศษให้กับหอประวัติคณะแพทยจุฬาฯ

โดยจะทำการเขียนภาพขนาด A2 จำนวน 7 ภาพ ได้แก่
1. พระราชบิดา
2. ร.5
3. ร.6
4. ร.7
5. ร.8
6. ร.9
7. สมเด็จพระเทพ
กำหนดส่งงาน 31 ม.ค. 2558
____________________________________________________
Fri 2015.01.16
อ. พีระ ส่งมอบภาพชุดแรกจำนวน 5 ภาพ ได้แก่
ภาพ ร.5-ร.8 และพระราชบิดา ทางทีมงานได้รับมอบภาพที่หอประวัติ
____________________________________________________
Fri 2015.01.23
อ. พีระ ส่งมอบภาพที่เหลือ 2 ภาพ ได้แก่
ภาพในหลวง และภาพสมเด็จพระเทพฯ เป็นการส่งมอบงานครบถ้วน
ทีมงานได้แขวนภาพชุดแรกที่หน้างาน
____________________________________________________
Artist Profile

พีระ  โภคทวี
Bhira  Phokthavi


การศึกษา
 ประถม - มัธยม  โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
 ปริญญาตรี   ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติการแสดงงานสีน้ำ
นิทรรศการเดี่ยว
 “ภาพไม่เหมือน”  (Unlikeness) , ตุลาคม 2556 , หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
นิทรรศการกลุ่ม
 “แรงบันดาลใจแห่งสีน้ำ”  (Inspiration with watercolor), มิถุนายน 2557, 333 art gallery
“เทศกาลศิลปะสีน้ำไทยสู่สีน้ำโลก 2557” (IWS-Thailand Festival 2014), พฤศจิกายน 2557, River City Arts & Antiques Center
 
back
2015.01.23 แขวนภาพชุดแรกที่หน้างาน 2015.01.23 แขวนภาพชุดแรกที่หน้างาน 2015.01.23 แขวนภาพชุดแรกที่หน้างาน 2015.01.23 แขวนภาพชุดแรกที่หน้างาน 2015.01.23 แขวนภาพชุดแรกที่หน้างาน 2015.01.23 แขวนภาพชุดแรกที่หน้างาน 2015.01.17 คำนวนขนาดกรอบภาพ 2015.01.17 คำนวนขนาดกรอบภาพ 2015.01.16 ลองติด 2015.01.16 ทดลองดูตำแหน่ง 2015.01.16 อ.พีระนำภาพมาส่ง 5 ภาพแรก 2015.01.08 ติดสติกเกอร์ฝ้าสำหรับที่แขวนรูป 2015.01.08 update จาก อ.พีระ 2015.01.08 update จาก อ.พีระ 2014.12.26 update จาก อ.พีระ 2014.12.26 update จาก อ.พีระ 2014.12.11 : Update ความคืบหน้าภาพ ร.5