2014.11.06 : 3D Model ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.มีชัย ศรีใส

6 Nov 2014
พฤหัสบดี 2014.11.06 เวลา 13.00-14.00 น.
ที่อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 5 ห้องกายวิภาค

ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.มีชัย ศรีใส
Professor Emeritus Dr. Meechai Srisai MD.,Ph.D.

ให้ความกรุณาทีมงานทีมงานหอประวัติทำงาน 3D Scan เพื่อนำไปจัดทำนิทรรศการ

โดยทีมงานได้เก็บข้อมูลใน 2 อริยาบท คือ
1. ชุดคลุมแบบเป็นทางการ เพื่อให้ในส่วน Hall of Fame
2. ชุดคลุมแขนสั้น ในอริยบาทที่สอนกายวิภาค เพื่อจัดแสดงในส่วนวิชาการ

พฤหัสบดี 2014.11.20
- เก็บข้อมุลเพิ่มเติมจาก อ.มีชัย ขอภาพการเรียนการสอนสมัยก่อน
- นำตัวอย่างงานที่ scan แล้วนำเสนอให้อาจารย์พิจารณา
- อ.มีชัย ให้ความกรุณามอบเสื้อกาวมาเพื่อทำหุ่นจำลอง

พฤหัสบดี 2014.12.04
- เริ่มทำหุ่นจำฃองขนาดเท่าจริง
- ส่วนหุ่นขนาดเล็กอยู่ระหว่างการส่งพิมพ์

ศุกร์ 2015.01.09
- หุ่นจำลองขนาดเล็ก สำหรับทดสอบสำเร็จ
- หุ่นจำลองขนาดเท่าจริง ถอดแบบจากแม่พิมพ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการลงสี

จันทร์ 2015.02.09
- ติดตั้งหุ่นจำลองขนาดเท่าจริงเสร็จเรียบร้อย
back
          2014.12.11: หุ่นขี้ผึ้งต้นแบบ 2014.12.11         2014.11.20 ทีมงานกำลังปรับแต่ง Model หุ่นจำลองอาจารย์ 2014.11.20