2014.10.30 : สัมภาษณ์ ข้อมูลประวัติแซกโซโฟนพระราชทาน

30 Oct 2014

พฤหัส ที่ 30 พ.ย. 2557 เวลา 12.00-14.00น.
ที่ ราชกีฑาสโมสร : RBSC

คณะทำงาน นำโดย รศ. นพ. เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข
ได้ทำการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ใหญ่ 5 ท่าน ในยุคก่อวงดนตรีคณะแพทย์
เพื่อสอบถามประวัติความเป็นมาของวงและที่มาของแซกโซโฟนพระราชทาน
ได้แก่

1. เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
2. ศ.น.พ. จตุรพร หงสประภาส
3. เรืออากาศเอก นพ.ชัชวาล อรรถจินดา
4. ศ.กิตติคุณ นพ. ชวลิต อ่องจริต
5. พล.อ.ท. นพ.ประพัตรา ตัณฑ์ไพโรจน์

ข้อมูลคร่าว ๆ
แซกโซโฟนตัวนี้ ในหลวงพระราชทานให้กับ อ.ชุบ  โชติกเสถียร แพทย์จุฬา รุ่นที่ ....
เพื่อให้วงดนตรีคณะแพทย์ใช้ เนื่องจากเครื่องดนตรีสมัยก่อนราคาสูงมาก จึงยากต่อการที่บุคคลทั่วไปจะมีไว้ครอบครอง
เป็นเครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียวที่พระองค์พระราชทานให้
ต่อมาแซกโซโฟนตัวนี้ก็ได้ตกทอดสู่รุ่นต่อมา โดยหนึ่งในผู้เล่นมี อาจารย์ตรง พันธุมโกมล แพทย์จุฬารุ่น 7 เป็นนักแซกโซโฟนที่มีชื่อเสียงมากของวง MD CUป็นผู้เล่นคนนึง จึงมีข้อมูลจากหนังสือคณะเข้าใจว่า อาจารย์ ตรง เป็นผู้ได้รับพระราชทานมา
 
back