2014.10.30 : Site Update : ขึ้นผนังและปิดฝ้าแล้ว เตรียมเริ่มงาน finishing

30 Oct 2014
2014.10.30

ความคืบหน้าของงานตกแต่งภายใน
- ฝ้าเพดาน ปิดแผ่นแล้ว โดยเหลือช่องไว้สำหรับแขวน projector
- ผนังทึบทั้งหมดขึ้นหมดแล้ว เหลือการกรุทับด้วยวัสดุตามที่ระบุในแบบ
- พื้นได้ดำเนินการสั่งซื้อตามสีได้รับอนุมัติ โดยสินค้าจะเข้าติดตั้งได้กลางเดือน พ.ย.
- ผนังกระจก เป็นสินค้านำเข้า ขณะนี้สินค้าผลิตเสร็จแล้ว ประมาณการส่งถึงเมืองไทยกลางเดือน พ.ย. และวางแผนติดตั้งเสร็จภายในกลางเดือน ธ.ค.

ขั้นตอนนต่อไป
- ทีมช่างจะทำการทาสี และเริ่มงาน finishing ต่าง ๆ รวมทั้งเตรียมดำเนินการในส่วนงานเฟอร์นิเจอร์
back