2014.10.16 : Site Update : ตรวจรับงานครั้งที่ 1

16 Oct 2014
Thursday 2014.10.16, 9.00 - 11.00 am
การตรวจรับงานงวดที่ 1

คณะกรรมการได้ประชุมและสรุปความคืบหน้า ดังนี้

วาระที่1 : การตรวจรับงาน
ตามที่ระบุในสัญญาการตรวจรับงาน งวดที่ 1 และ 2  มีรายละเอียดและผลการดำเนินงานแต่ละขั้น ดังนี้
 
1. งวดที่ 1
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า  : ดำเนินการแล้ว 95%  เหลือเดินสายระบบกล้อง CCTV ที่จะเข้าติดตั้งสัปดาห์นี้
- งานเดินท่อระบบปรับอากาศและหัวจ่าย (แอร์เครื่องเดิม) : ดำเนินการแล้ว 80%  เดินท่อแล้ว เหลือการติดตั้งหัวจ่ายที่ยังติดตั้งไม่ได้ เพราะต้องรอฝ้าเพดานก่อน
- งานปรับระดับพื้น  : ดำเนินการแล้ว 100% พร้อมปูพื้น  Vinyl
 
2. งวดที่ 2
- งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ฝ้างานตกแต่ง ทาสีฝ้า : ดำเนินการแล้ว 50%  ขึ้นโครงแล้ว กำลังดำเนินการปิดแผ่น
- งานผนังยิปซั่มบอร์ด งานผนังไม้อัด : ดำเนินการแล้ว 20%
- งานตกแต่งผิวพื้น : ดำเนินการ 0 % เพิ่งสรุปสีที่จะใช้ปูได้ ให้ผู้ทำงานได้ดำเนินการสั่งซื้อและดำเนินการต่อไป

Comment จากกรรมการ
- คุณบุญโฮม เสนอให้ติดตั้งถาดรองน้ำแอร์ และให้ติดตั้งช่องสำหรับซ่อมแซม
- อาจารย์จักรพร แนะนำให้ปรับผนังโค้งให้สั้นลงประมาณ 30 ซม. เพื่อให้มองเห็นเสาโทเท็มได้ชัดเจนขึ้น
- Flexiplan ชี้แจงต่อคณะกรรมเรื่องความจำเป็นในการต้องปรับขนาดหลุมฝ้า ตามระยะท่อแอร์และท่อระบายน้ำหน้างาน ซึ่งเป็นการปรับขนาดให้ทำงานได้ โดยให้รูปแบบคงเดิมมากที่สุด
 
วาระที่2 : การอนุมัติสีและวัสดุเพิ่ม
คณะกรรมการและผู้ออกแบบสรุปเลือกสีร่วมกัน ดังนี้

พื้น Vinyl                           : ลายไม้โอ๊คสีน้ำตาล, LG : Decotile DLW 2786, Size : 180 mm x 920 mm. Thickness 3.0 mm.
ผนังภายในอาคารโดยรอบ  : ทาสีเทาเข้ม เหมือนกับสีภายในหอสมุด
ผนังตกแต่งด้านชิดหน้าต่าง : Ekous Acoustic Panel สี Off White
ผนังลอยตัวส่วนกลาง          : Ekous Acoustic Panel สี Red Wine
ผนังด้าน Hall of Fame       : กรุกระจก Glass Coated สีขาว
ผนังทำเนียบคณบดีด้านหน้าโยรอบ : สีเทาเข้มเหมือนกับสีภายในหอสมุด
ผนังส่วนติดภาพคณบดี       : กรุกระจก Glass Coated สีทอง
ฝ้าเพดาน                           : ยิปซั่มบอร์ด ทาสีขาว


วาระที่3 : ส่วนนิทรรศการจัดแสดง

แซกโซโฟนพระราชทาน  : Flexiplan ได้ดำเนินการวัดขนาดเพื่อเตรียมทำตู้โชว์ , อ.เรืองศักดิ์ ได้นัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล วันที่ 30 ต.ค. เวลา 12.00น.
รูปภาพพระมหากษัตริย์    : คณะกรรมการพิจารณา ผลงานศิลปิน คุณ พีระ โภคทวี โดยจะทำการติดต่อทางศิลปินต่อไปว่าสามารถทำงานนี้ในงบประมาณที่มีได้หรือไม่
Hall of Fame                  : คณะแพทยฯ ให้ข้อมูลรายชื่อ โดยอ้างอิงจากแพทย์จุฬาดีเด่น สาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 33 สาขาวิชา จากหนังสือ 60 ปีแพทย์จุฬาฯ จุฬาลงกรณ์แพทยานุสรณ์ 2550
ทำเนียบคณบดี                : Flexiplan ได้นำภาพคณบดีจากงาน 100 ปีงานจุฬาที่ใส่กรอบทองแล้ว กับภาพคณบดีกรอบไม้เดิมของห้องสมุดให้กรรมการพิจารณา ตกลงเลือกใช้ชุุดที่เป็นกรอบทอง
 
back