2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวง พรหม ทัตตเวที (ไหมพรม ศรีสวัสดิ์)

back