2. งาน Indian

งานรับน้องใหม่ของคณะแพทย์ ที่เป็นประเพณีที่มีมายาวนาน
back