2014.10.06 : Site Update : เริ่มขึ้นโครงฝ้าเพดาน

6 Oct 2014
Monday 2014.10.06

ความคืบหน้าหน้างาน
- ขึ้นโครงฝ้าเพดาน เนื่องจากมีตำแหน่งท่อน้ำและแนวท่อแอร์ที่ทำให้ไม่สามารถทำขนาดตามแบบได้
ทีมงานจึงปรับขนาดหน้างานตามความเหมาะสมเพื่อให้งานเดินต่อไปได้

- ด้านหน้าห้องได้ทำการเปิดฝ้าเพดาน เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น

- งานเดินท่อร้อยสายคืบหน้าไปจนเกือบเสร็จสมบูรณ์
กลับ