2015.05.22 : ประชุมเพื่อเตรียมรับมอบงาน

22 Jun 2015
Fri 2015.05.22
14.00-16.00pm

ประชุมเพื่อเตรียมรับมอบงาน

- คณะกรรมการได้ร่วมประชุม เพื่อตรวจรับมอบ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายการต่าง ๆ ตามสัญญา
- บริษัท Flexiplan Design ได้เตรียมเอกสารสรุปงาน เพิ่ม-ลด ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
- นัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 5 มิ.ย. เพื่อตรวจสอบงานจริงครับฝ่ายพัสดุ
และเตรียมเปิดเป็นทางการวันที่ 12 มิ.ย. 2558
กลับ