2015.05.08 : เตรียมรับเสด็จ - พิธีเปิดหอประวัติและหอสมุด

8 May 2015
Fri 2015.05.08, 13.00 - 14.00 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
ณสิริพงษ์ อรุณไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะ
เข้าตรวจสอบพื้นที่และข้อมูลจัดแสดง
เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธิเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 มิ.ย. 2558
รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ในหอสมุดที่จะเปิดในวันเดียวกัน

15.00-16.30 น.
คณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมุลที่จะใช้จัดแสดง
 
กลับ