2014.12.12 : Update Color Scheme

12 Dec 2014
2014.12.11
จากการประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2
คณะกรรมการตรวรรับงานฝ้าเพดานและไฟแสงสว่าง
ได้พิจารณาให้ใช้สีเข้มขึ้นเพื่อลดโทนความสว่างที่เป็นอยู่

โดยปรับจากผนังด้านหลังเดิมสีขาวเป็นเทาเข้ม
สีกระจก Hall of Fame สีขาวเป็นเทาเข้ม
รวมทั้งได้พิจารณาและอนุมัติสีกระจกสีทองที่จะกรุที่โถงทำเนียบคณบดี
 
กลับ