2014.08.25 : แบบก่อสร้าง ชุดประกอบกับสัญญาว่าจ้าง

25 Aug 2014
2014.08.25 แบบก่อสร้าง ชุดที่ใช้อ้างอิงกับสัญญาว่าจ้าง

หลังจากที่คณะกรรมการอนุมัติให้ดำเนินการตามแบบที่นำเสนอเมื่อวันที่ 8 ส.ค.
ทีมออกแบบได้ทำการเขียนแบบก่อสร้างชุดนี้ เพื่อใช้จำทำรายการวัสดุและปริมาณ (BOQ) เพื่อใช้ประกอบการเสนอราคา
 
กลับ