กำเนิดโรงเรียนราชแพทยาลัย

3 Jan 1900
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิดตึกโรงเรียนแพทย์ และพระราชทานนามโรงเรียนแพทยากรใหม่ว่า

“โรงเรียนราชแพทยาลัย”
 
กลับ