ถาวร เพชรอุดม

ผู้จัดการศูนย์ฝึกผ่าตัว
รับราชการตั้งแต่ 12 มกราคม 2530 (28 ปี)
เป้นส่วนคนนึงที่อยู่กับศูนย์ฝึกผ่าตัดมาตั้งแต่ก่อตั้ง จนพัฒนาขึ้นมาถึงทุกวันนี้

....(ข้อมูลเพิ่มเติม)
 

รูปภาพ

ผลงาน

กลับ