บุญชอบ มีนาภา

คุณบุญชอบ มีนาภา
พนักงานห้องสมุดระดับ 5 (ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ)
ทำงานให้ับคณะแพทยฯ ตั้งแต่ 2515  (36ปี)

ข้อมูลเพิ่มเติม...

รูปภาพ

ผลงาน

กลับ