Indian 2013

2013
งานกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเหล่า นิสิตนักศึกษาแพทย์ ทั่วประเทศ รวม 22 สถาบัน ปีนี้ จุฬาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานยิ่งใหญ่ ในธีม "Indian Plus"

เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย
นพ.นเรนทร์ สันติกุลานนท์
Narain Santilulanont
กลับ